Före & Efter

Rensning och röjning i en villaträdgård i Köping.