Hjälpmedel

Ibland ombeds vi bedöma om träd utgör en risk, t ex om de är gamla eller sjuka och behöver tas bort helt eller delvis.